Aerostrada

Awaria w dniu 30.05.2024

Aktualizacja: 31.05.2025 6:30 Informujemy, że występuje brak dostępu do usług dla części abonentów (Skrzynki, Borówiec, Daszewice, Mościenica, Kamionki) lub jest ograniczony transfer. Telewizja w rejonie Skrzynki, Borówiec, Kamionki jest niedostępna. Informujemy, że od godziny 17 występuje brak dostępu do usług dla części abonentów. Bezpośrednią przyczyną jest wyładowanie elektryczne w okolicach serwerowni w Kórniku. Obecnie nie … Dowiedz się więcej