Aerostrada

Projekt POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – został uruchomiony w celu wyeliminowania terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Ze względu na wielkość projektu oraz minimalną wartość dofinansowania, udział w projekcie mogli wziąć operatorzy, którzy mają większościowy udział w rynku telekomunikacyjnym. W Wielkopolsce głównymi wykonawcami infrastruktury  ze środków unijnych są INEA oraz Orange.

Zgodnie  z założeniami projektu Aero.Net.Pl ma pełnoprawny dostęp do wybudowanej infrastruktury w ramach POPC.

Jednym z celów projektu jest BEZPŁATNE doprowadzenie światłowodu do lokalu abonenta. Dlatego nasi dotychczasowi klienci podpisując aneks do aktualnej umowy i przechodząc na transmisję światłowodową nie ponoszą opłaty za zmianę sposobu dostarczania usługi do lokalu.

Ta sama zasada obowiązuje abonentów, którzy poraz pierwszy zechcą skorzystać z usług Aero.Net.Pl w oparciu o sieć dostępową w ramach programu POPC.

Jednocześnie informujemy, że aby kontynuować współpracę z Aero.Net.Pl  na łączach światłowodowych wykonanych przez Inea lub Orange nie należy podpisywać żadnej umowy z wymienionymi operatorami. Stronami umowy pozostają w dalszym ciągu Abonent i Aero.Net.Pl.

Kto może skorzystać z programu POPC?

Głównymi beneficjentami/odbiorcami programu POPC są abonenci, którzy do tej pory korzystają z naszych usług w technologii hybrydowej i chcieliby przełączyć usługi na technologię światłowodową. Również osoby, które nie są naszymi klientami a mają przed domem lub w lokalu światłowód mogą skorzystać z naszych usług.

Jak  wygląda podłączenie usługi z wykorzystaniem projektu POPC?

Dla przypomnienia,  usługa w technologii hybrydowej działa w oparciu o podłączenie budynku terminalem radiowym do najbliższego węzła naszej sieci operatorskiej. Terminal radiowy poprzez kabel ethernetowy o przepustowości 100Mb/s połączony jest z routerem wewnątrz budynku. Router drogą kablową i bezprzewodową (Wi-Fi) udostępnia połączenie do internetu urządzeniom znajdującym się wewnątrz budynku (smartfony, tablety, notebooki, komputery stacjonarne, telewizory SMART, konsole do gier, kamery itp).

Przejście na nowy rodzaj transmisji to zastąpienie terminala radiowego terminalem w technologii światłowodowej. Sposób dystrybucji internetu w domu pozostaje bez zmian. Najczęściej podczas zmiany typu łącza następuje zmiana routera na nowszy model z funkcją podwójnego modułu Wi-Fi tzw. dual band (2,4GHz / 5GHz)

      Poniższy rysunek przedstawia schematycznie podłączenie budynku  w technologii hybrydowej oraz  światłowodowej.

Co należy zrobić, aby skorzystać z technologii światłowodowej?

Jeśli masz już światłowód przed domem lub w domu, skontaktuj się z nami na e-mail: popc@aerostrada.pl lub telefonicznie pod numerem 600 955 567, podaj adres Twojego lokalu a my sprawdzimy, czy wskazana lokalizacja jest objęta programem POPC. Po przeprowadzonej weryfikacji  otrzymasz od nas informacje zwrotne dotyczące warunków umowy oraz możliwego terminu wykonania podłączenia budynku/lokalu do sieci światłowodowej.