Aerostrada

Sponsoring

Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku – Stowarzyszenie propagujące jazdę rowerem, jako aktywny i zdrowy tryb życia.

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia w kształtowaniu i rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1) propagowanie jazdy rowerem, jako aktywnego i zdrowego trybu życia,
2) podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu budowę nowej lub poprawę istniejącej infrastruktury rowerowej,
3) integracji środowisk rowerowych,
4) propagowania wiedzy o jeździe rowerem, wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia świadomości uczestników ruchu drogowego,
5) promocji postaw pro rowerowych poprzez tworzenie i współpracę z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się kulturą fizyczną,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) promowania krajoznawstwa, turystki rowerowej,
8) organizowania wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
9) poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających osiągniecie celu stowarzyszenia.